مدیر عامل

مهندس حسین اصغری
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نام‌آوران هورویدا
  1. کارشناس نمونه آب و خاک استان خراسان1378
  2. کارشناس نمونه آب و خاک شهرستان بیرجند طی 5 سال متوالی در سالهای 74 تا 78
  3. کارشناس نمونه ملی در نهمین جشنواره شهید رجایی وزارت جهاد کشاورزی1385
  4. مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی خراسان جنوبی به مدت بیش از 8 سال
  5. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف به مدت حدود 2 سال
  6. عضو کمیسیون برنامه‌ریزی طرح‌ها و پروژه‌های آب و خاک استان خراسان جنوبی1387
  7. عضویت در تیم کاری برتر اداره کل جهاد کشاورزی1389
  8. مدیریت امور تجهیز و نوسازی، تامین آب و قنوات و مدیریت مصرف آب خراسان جنوبی1391
سخن مدیر عامل:

امروزه با توجه به رشد روز افزون جمعیت، تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی؛ با بحران جهانی خشکسالی و کاهش چشمگیر منابع آب و در نتیجه کمبود آب مواجه می‌باشیم. از این رو ضرورت دارد تا اقدامات اصولی بر پایه دانش مهندسی جهت مقابله با این مسأله و مدیریت راهبردی منابع آب صورت پذیرد.

در این راستا مجموعه مهندسین مشاور نام‌آوران هورویدا، با بهره‌گیری از دانش و تجربه مهندسی و همچنین گردآوری کادر فنی و مشاوران متخصص از سراسر کشور، مصمم است با یاری پروردگار متعال و با تکیه بر تجربه، دانش، علاقه و پشثکار همکاران دراین راه قدم بگذارد تا سهم خود را برای پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم در زمینۀ مدیریت منابع آب علی‌الخصوص آبیاری، زهکشی و حفاظت رودخانه با انجام خدمات مهندسی مطالعات، طراحی و نظارت  ادا نماید.