ممیزی املاک شهر گزیک

ممیزی به معنی جداسازی و تمیز دادن است اما ممیزی املاک به صورت تخصصی به مفهوم تفکیک،برداشت ، دسته بندی آمار و داده های املاک و معابر شهری می‌پردازد.

هدف از ممیزی املاک جمع آوری اطلاعات جامع سطوح شهری و تهیه بانک توصیفی شهر است تا نهایت بهره وری را در ارائه و برنامه ریزی برای خدمات شهری را شاهد باشیم،چرا که با به وجود امدن بانک اطلاعاتی نه تنها از وضعیت شهرهافبلکه اطلاعات جغرافیایی شهر با استفاده از تهیه نقشه های هوایی شهرها و با ترکیب این اطلاعات با اطلاعات توصیفی،مدیران شهرداری ها می‌توانند برای برنامه ریزی و مدیریت بهتر شهرها از این اطلاعات دقیق و کارآمد نهایت استفاده را داشته باشند.

پروژه ممیزی املاک شهر گزیک به همین منظور طی توافقنامه ای فی ما بین شرکت مهندسین مشاور نام اوران هورویدا و شهرداری گزیک به امضا رسید.