دپارتمان هیدرولوژی

دکتر ابوالفضل اکبر پور
 1. عضو و نایب رئیس هیات اجرایی مسکن شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند
 2. ناظر موقت معاونت شهرداری شهر مشهد در جمع آوری آبهای سطحی
 3. عضو کمیته تحقیقات شرکت آب وفاضلاب روستایی از سال 84 تا کنون
 4. ناظر علمی جداسازی آب شرب از فضای سبز استان از سال 84 تاکنون
 5. ناظر آب وفاضلاب روستائی استان خراسان جنوبی
 6. عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی و آب و فاضلاب استان 
دکتر محمد کبارفرد
 1. عضو مهندسين جوان كميته ملي سدهاي بزرگ ایران
 2. مدیریت طرح، کنترل و نظارت بر مطالعات آبخیزداری و استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های گیلان و آذربایجان غربی
 3. مدیر پروژه ساماندهي مسيل‌هاي محدوده شهرک سرمایه گذاري خارجي تبریز
 4. مدیر پروژه و كارشناس جمع‌آوري و هدایت آب سطحي شهر گرگان، مناطق 6 و 7 و 9 شهرداري تبریز، شهرک نصر تبریز، شهرک صنعتی هادی‌شهر جلفا، شهر غلامان استان خراسان رضوی و ساماندهي قنوات محدوده اسد دره سي منطقه یك شهرداري تبریز
 5. نظارت عاليه پروژه هاي لایروبي و بازگشایي رودخانه كل استان آذربایجان شرقي و غربي
 6. کارشناس رودخانه مطالعات تعیین بستر و حریم و ساماندهی رودخانه های استان لرستان
دکتر رضا هاشمی
 1. عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 2. مسئول ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی