دپارتمان نقشه برداری و GIS

دکتر محمد اکبری
  1. مسئول گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
  2. مشاور پروژه مطالعات اجرای سامانه GISشرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
  3. کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری
  4. مدیر پروژه ایجاد پایگاه داده مکانیGIS برای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
  5. مجری تفکیک آپارتمان و نقشه‌های پیش پایانکار
دکتر سعید قلی نژاد
  1. همکاری در پروژه نقشه برداری سازه‌های آبی
  2. کارشناس نقشه برداری شرکت مشاهیر گستران شرق