دپارتمان مهندسی آب

دکتر ابوالفضل اکبر پور
 1. عضو و نایب رئیس هیات اجرایی مسکن شهرک فرهیختگان دانشگاه بیرجند
 2. ناظر موقت معاونت شهرداری شهر مشهد در جمع آوری آبهای سطحی
 3. عضو کمیته تحقیقات شرکت آب وفاضلاب روستایی از سال 84 تا کنون
 4. ناظر علمی جداسازی آب شرب از فضای سبز استان از سال 84 تاکنون
 5. ناظر آب وفاضلاب روستائی استان خراسان جنوبی
 6. عضو کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی و آب و فاضلاب استان 
دکتر مجید رحیم پور
 1. رییس خانه نخبگان بسیج استان خراسان جنوبي
 2. عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه بیرجند
 3. عضو کارگروه آب خانه نخبگان بسیج خراسان
دکتر مجید رحیم پور
 1. طراحی لرزه اي خطوط لوله زيرزميني
 2. طراحي مجاري زيرزميني تحت بار خارجي
 3. طراحي شبكه آبرساني بلوار 22 بهمن با نرم افزارWater Gems
 4. نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري در شوراي استاني نظام مهندسي كشاورزي و منابع‌طبيعي
 5. عضو شوراي آموزشي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان
 6. عضو كارگروه آب، كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمان
 7. عضو كار گروه بلاياي جوي استان كرمان
 8. عضو كميته تخصصي امور شهر- فرهنگي اجتماعي شهرداری کرمان
 9. عضو كميته تحقيقات شركت آب منطقه اي استان كرمان
دکتر علی محتشمی
 1.  سابقه تدریس در دانشگاه بیرجند، دانشگاه اصفهان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 2.   سابقه تدریس نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران و مهندسی آب   
دکتر علیرضا جهانگیر
 1. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور از سال 1386
 2. شش سال سابقه همکاری با شرکت مهندسین مشاور آبخیز گستر شرق در زمینه مهندسی آب به عنوان کارشناس واحد فنی
دکتر افسانه فرپور
 1.  کارشناس شرکت سازه گستر آرین پارس_شرکت خصوصی دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان

دکتر مهدی خراشادی‌زاده
 1. مهندس ناظر و مجری پایه 2 سازمان نظام مهندسی ساختمان سیستان و بلوچستان
 2. کارشناس فنی شرکت سنگ بنای بیرجند
 3. کارشناس فنی شرکت مهندسین مشاور رایزن یافت پژوهش راه