دپارتمان آبیاری و زهکشی

مهندس حسین اصغری
 1. بررسی، برآورد و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های: احیاء و مرمت قنوات، احداث کانالهای بتنی و لوله گذاری مسیرهای انتقال آب کشاورزی، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی سنتی کشاورزی، سیستم‌های نوین آبیاری
 2. مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی خراسان جنوبی به مدت بیش از 8 سال
 3. عضو کمیتۀ تخصصی قنوات کشور برای مدت 5 سال
 4. عضو کمیسیون آبهای زیر زمینی استان خراسان جنوبی برای مدت 5 سال
 5. کارشناس و کارشناس مسئول آب و خاک مدیریت کشاورزی و جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند به مدت بیش از 12 سال
دکتر عباس خاشعی سیوکی
 1. رییس خانه نخبگان بسیج استان خراسان جنوبي
 2. عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه بیرجند
 3. عضو کارگروه آب خانه نخبگان بسیج خراسان
دکتر علیرضا جهانگیر
 1. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور از سال 1386
 2. شش سال سابقه همکاری با شرکت مهندسین مشاور آبخیز گستر شرق در زمینه مهندسی آب به عنوان کارشناس واحد فنی
دکتر سپیده دولت آبادی
 1. نظارت بر اجرای طرح­های سیستم های نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار و کم­فشار) در شهرستان‌های سبزوار، داورزن
 2. نظارت بر اجرای طرح­های انتقال اب با لوله در شهرستان سبزوار
 3. نظارت بر اجرای طرح­های سیستم های نوین آبیاری (آبیاری تحت فشار و کم­فشار) در شهرستان جوین
 4. دارای گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقیقی به عنوان کارشناس رتبه 2 در رشته تخصصی مهندسی آب از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر مصطفی یعقوب زاده
 1. عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 2. پیمانکار شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 3. نماینده شرکت اقلیم طرح در پروژه شناسنامه دار کردن قنوات خراسان جنوبی
 4. مسئول مطالعات شرکت سامان سدرود
دکتر رضا هاشمی
 1. عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
 2. مسئول ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی