تحقیق و توسعه

ارزش‌های بنیادین

شرکت مهندسین مشاور نام‌آوران هورویدا نقشی پایدار در زمینه مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های آبیاری و زهکشی دارد. خط مشی شرکت مهندسین مشاور نام‌آوران هورویدا در راستای مشارکت در توسعه پایدار کشور و ارتقاء زیرساخت‌ها بوده و در راستای ارزش‌های بنیادین شرکت اهداف زیر را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است:

  • 1. ارتقاء سطح کیفیت خدمات با نوآوری در خدمات، بهبود مستمر و بکارگیری فناوری‌های روز 2. تحکیم روابط مناسب با کارفرمایان و التزام به منشور اخلاق حرفه‌ای 3. تضمین رشد و تعالی حرفه‌ای با فراهم نمودن توانمندی‌های متمایز و سرمایه ذهنی
  • 4. التزام به استفاده بهینه از منابع ملی و حفظ محیط زیست با استفاده از علوم روز دنیا 5. ایجاد و توسعه فرهنگ مشارکت و ابتکار برای رشد و عملکرد کارکنان در یک فضای کاری شفاف و شایسته سالار 6. ایجاد زمینه تبدیل شرکت به یکی از واحدهای مهم خدمات مشاوره‌ای و مهندسی کشور
  • 7. کسب برتری در توسعه، اتخاذ و جذب مدرن‌ترین تکنولوژی‌ها برای کسب مزیت رقابتی 8. بهبود مستمر سیستم مدیریت و استقرار سیستم‌های تکمیلی 9. تعریف و تدوین شفاف فعالیت‌های منظم درون سازمانی و تعامل بین آن‌ها 10. ارتقاء و تشویق برای نیل به بهترین روش‌ها و اقدامات برای سلامتی، ایمنی، حفظ محیط و اخلاقیات