اهداف شرکت

اهداف بلند مدت شرکت عبارتند از:

1-ارائه خدمات مشاوره با کیفیت مطلوب و ارتقاء سطح کیفی آن با هدف انجام کار حرفه‌ای و جلب رضایت کارفرمایان

2-ایجاد اشتغال مناسب در بخش مشاوره‌ای فنی و علمی

3- تدوین استانداردهای مرتبط با خدمات طراحی و اجرایی حوزه آبیاری و زهکشی و گردآوری آرشیو معتبر اسناد و مدارک فنی و علمی مطابق استانداردهای بین المللی

4-برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی و استفاده از مثلث دانشگاه،صنعت و شرکت خصوصی در فعالیت‌های سازمان

5-نمایش توان رقابتی خود و جامعه مهندسین کشور در صحنه‌های بین المللی و پروژه‌های ملی

6-شرکت در مناقصات بین المللی و ارائه خدمات مهندسی برون مرزی

اهداف میان مدت شرکت مطابق برنامه‌های زیر خواهد بود:

1-نگرش ویژه به آموزش کادر اداری و فنی مجموعه در جهت تشکیل کادر حرفه‌ای

2-توسعه توازن بر اساس نیازهای جدید جامعه مهندسی و کارفرمایان

3-استفاده از خرد جمعی و مشورت در برنامه‌های جاری شرکت با صاحبان نظر

4-نیل به سطح بالای بهره‌وری

5-حضور در جوامع علمی، فنی و حرفه‌ای و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های علمی داخلی و خارجی جهت ارتقاء سطح علمی فعالیت‌های حرفه‌ای با ارائه طرح‌های تحقیقاتی و مقاله‌های علمی و پژوهشی

6-ایجاد نظام مبادله اطلاعات و مشارکت در خدمات با موسسات مشابه با حفظ و رعایت امانتداری

7- انتشار کتب و نشریات تخصصی در زمینه فعالیت‌های علمی و فنی شرکت

اهداف کوتاه مدت مجموعه مطابق اصول زیر تعریف می‌شود:

1-شناخت نیازهای عمرانی در حوزه فعالیت شرکت بر اساس خواسته‌های کارفرمایان و فناوری روز

2-ارائه خدمات مهندسی طبق استانداردهای روز بین المللی و ملی مطابق خواسته و نظر کارفرمایان

3-انجام به موقع پروژه‌ها در جهت رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی و جلب رضایت کارفرمایان و فن آوری روز

4-توسعه کمی با حفظ سطح کیفی خدمات

5-افزایش راندمان کاری

6-توسعه فضای کاری

7-توسعه نیروی انسانی و تربیت نیرو متخصص با بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌ها